07 maart 2017 
in DGA

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de eerste kamer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de eerste kamer

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Door deze wet is het voor de DGA mogelijk geworden om zijn pensioen in eigen beheer bij zijn BV af te stempelen tot de fiscale waarde. Hiermee vervalt mogelijk de dividendklem en worden de administratieve lasten voor de BV lager.

Voor de DGA heeft de wet (grote) gevolgen voor zijn inkomen na pensionering. Verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer is niet meer toegestaan. Door de keuze voor afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door omzetting naar de oudedagsverplichting, wordt het oudedagsinkomen (veel) lager. Wordt er gekozen voor de afkoop van het pensioen dan is er vanuit de BV helemaal geen recht meer op pensioen.
Voor u als adviseur een belangrijke taak om de DGA en zijn/haar (gewezen) partner te begeleiden bij de te maken keuzes.

Bron: www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34555_wet_uitfasering_pensioen_in

Nieuwsflits nr. 10, 7 maart 2017