14 november 2016 
in DGA

DGA krijgt meer tijd bij uitfaseren eigen beheer pensioen

DGA krijgt meer tijd bij uitfaseren eigen beheer pensioen

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017 van het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” brengt met zich mee dat in de praktijk mogelijk te weinig tijd resteert voor de betrokken partijen om alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Dit heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven in een Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel  welke hij op 10 november jl. naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Als gevolg daarvan heeft hij toegezegd op korte termijn met een beleidsbesluit te komen waarbij hij een extra termijn van drie maanden geeft voor het afronden van de noodzakelijke handelingen.  Hoewel de beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel 1 januari 2017 blijft, betekent dit wel dat de BV en de DGA tot 1 april 2017 onder meer de tijd krijgen om:

  • Een besluit in de algemene vergadering van aandeelhouders te nemen om de pensioenregeling aan te passen;
  • Zich door een externe adviseur voldoende te laten informeren over de gevolgen en keuze mogelijkheden;
  • Een besluit te nemen over een eventuele overdracht van een extern verzekerd gedeelte naar de eigen BV.

Hoe wordt omgegaan met een eventuele voortgezette pensioenopbouw in eigen beheer na 1 januari 2017 zal in het beleidsbesluit nader worden bepaald, evenals hoe in dat geval de afkoopwaarde zal worden vastgesteld.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/10/bijlage-nota-van-wijziging
Nieuwsflits, nr. 18 d.d. 14 november 2016