02 januari 2017 
in DGA

CAP inzake toezicht & Wet uitfasering PEB

CAP inzake toezicht & Wet uitfasering PEB

Vlak voor de kerstdagen berichtten wij u (Nieuwsflits 20/2016) dat de Eerste Kamer het verzoek van de Staatssecretaris van Financiën om de stemming over het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (Wet uitfasering PEB) uit te stellen, heeft gehonoreerd. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat in de voor het wetsvoorstel in te dienen novelle in terugwerkende kracht zal worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Dit roept de vraag op of dit betekent dat vanaf 1 januari a.s. ook geen gebruik kan worden gemaakt van de in het wetsvoorstel voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen (en van de wijzigingen inzake het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten). In Vraag & Antwoord 16-004 geeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) aan dat in afwachting van de novelle, voor wat betreft het toezicht op de toepassing van de fiscale pensioenregels, vanaf 1 januari 2017 zal worden uitgaan van de met terugwerkende kracht in te voeren overige fiscale pensioenmaatregelen. De V&A benoemt hierbij specifieke maatregelen, welke zijn opgenomen in verschillende onderdelen van de artikelen I en III van het wetsvoorstel.

Het CAP maakt in dit kader verder duidelijk dat de genoemde benadering uitdrukkelijk niet geldt voor  andere (niet-benoemde) voorgestelde maatregelen in het wetsvoorstel. Voor de toepassing van die maatregelen zal de praktijk moeten wachten tot het moment dat het wetsvoorstel definitief is ingevoerd.

Bron: www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_16-004_v161222.html

Nieuwsflits nr. 1, 2 januari 2017