21 december 2015 
in DGA

Brief Wiebes inzake oplossingsrichtingen PEB

Brief Wiebes inzake oplossingsrichtingen PEB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft afgelopen donderdag (wederom) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met mogelijke oplossingsrichtingen inzake het pensioen in eigen beheer (PEB). Waar de insteek van de Staatssecretaris in eerdere brieven over dit onderwerp (zie Nieuwsflits nr. 13/2015) gelegen was in het behoud van de mogelijkheid voor de DGA om in eigen beheer een oudedagsvoorziening op te kunnen blijven bouwen, legt hij in de meest recente brief de vraag voor of het überhaupt wenselijk is dat de opbouw van een oudedagsvoorziening in eigen beheer fiscaal blijft gefaciliteerd. Of dat het PEB eigenlijk zou moeten wordt afgeschaft, zonder hiervoor een andere fiscaal gefaciliteerde oudedagsvoorziening in de plaats wordt gesteld. En het PEB zodoende effectief wordt uitgefaseerd. De Staatssecretaris draagt in de brief argumenten aan waarom het uitfaseren van het PEB niet alleen goed zou zijn voor (de positie van) de DGA, maar tevens leidt tot vereenvoudiging, met name in de handhaving. Indien de politiek voor deze variant zou stemmen, dan zou de afschaffing van het PEB in combinatie met een gefaciliteerde pensioenafkoop fiscaal gunstig kunnen plaatsvinden. Deze gefaciliteerde afkoopmogelijkheid zou, wat Wiebes betreft, eenmalig, bijvoorbeeld gedurende het jaar 2017, kunnen worden aangeboden. Wiebes denkt dat de politiek, mede op grond van alle brieven die inmiddels van zijn hand zijn verschenen, een goede en verantwoorde afweging met betrekking tot het PEB zou moeten kunnen maken. Hij zegt toe dat, mits de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, er door hem een conceptvoorstel zal worden opgesteld dat in de eerste helft van 2016 voor internetconsultatie kan worden voorgelegd.

Bron: rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/17/brief-over-pensioen-in-eigen-beheer

Nieuwsflits nr. 29, 21 december 2015