Page content

DGA PEB Hulpdienst

Voor 1 juli a.s. moet u de DGA in diens eerste keuzes begeleid hebben bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB). Het overdragen van verzekeringen dient eveneens voor 1 juli in gang te zijn gezet. Nederlands Pensioenbureau biedt u daar waar u dit nodig acht ondersteuning in uw dienstverlening met onderstaande modules.

 1. Opstelling financieel overzicht voor de DGA
  Een overzicht voor de DGA en diens partner met inzage in de persoonlijke gevolgen van de keuze voor één van de drie opties. Het overzicht bied ook handvatten voor alternatieven voor pensioenopbouw en afdekking van het risico van vooroverlijden.
 2. Wft aspecten adviseren en afwikkelen
  Wanneer er verzekeringen zijn afgesloten voor het pensioen kunt u in uw contacten met de DGA al snel met Wft voorschriften te maken krijgen.Voorbeelden van situaties waarbij u onder de Wft eisen valt zijn een advies over het verzekerde gedeelte van de pensioenregeling, een advies over het eventueel overdragen van een extern verzekerd gedeelte naar de BV of een advies over het extern verzekerde partnerpensioen.
  Wij kunnen u uitstekend begeleiden in de afhandeling van de verzekeringszaken voor uw DGA’s. U ontvangt van ons een beknopte omschrijving wat wel en wat niet mag wanneer u niet over een Wft vergunning beschikt. Daarnaast wordt met een reminder systeem gewerkt om te voorkomen dat tijdslijnen worden overschreden.
 1. Opstellen van de benodigde documentenPEB Hulpdienst
  Voor 1 juli 2017 moet de pensioenregeling premievrij gemaakt zijn en dient dit vastgelegd
  te zijn in de notulen AvA en een wijziging van de pensioenbrief. Voordat het formulier op de site van de belastingdienst wordt ingevuld dient de vaststellingsovereenkomst met de (ex) partner te zijn opgemaakt.
 1. Organiseren van informatiebijeenkomsten voor uw DGA’s en hun partner
 1. Organiseren van informatiebijeenkomsten voor de ex-partner van uw DGA’s

Wilt  u meer weten over de informatiebijeenkomsten?

Informatiebijeenkomsten PEB Hulpdienst

 

 

Uw investering:

Uw investering bedraagt voor zowel de opstelling van het financieel overzicht voor de DGA als de opstelling van de benodigde documenten € 95,- (excl. BTW).

Voor het adviseren en afwikkelen van Wft aspecten bedraagt uw investering € 149,- (excl. BTW) per uur.

Voor het organiseren van een informatiebijeenkomst bedraagt uw investering € 495,- (excl. BTW) per overeenkomst.

Klik hieronder voor het Contactformulier DGA PEB HulpDienst

Contactfomulier PEB Hulpdienst