DGA Echtscheiding

Het creëren van een goede pensioenregeling voor een DGA is bepaald geen eenvoudige materie. Daar is specifieke vakkennis voor nodig, die Rooyackers & Partners Pensioen Consultants vanzelfsprekend in huis heeft. Onze expertise komt eveneens goed van pas wanneer er sprake is van een DGA die met echtscheiding te maken krijgt. Of de scheiding nu goedschiks of kwaadschiks wordt geregeld, er zullen afspraken moeten worden gemaakt tussen de aanstaande ex-partners. Dat geldt ook met betrekking tot het door de DGA opgebouwde pensioen. Normaal gesproken is het uitgangspunt bij echtscheiding dat de toekomstige ex-echtgenoten over en weer recht hebben op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Zij maken rechtstreeks aanspraak op uitbetaling van het pensioendeel door de pensioenuitvoerder.

Pensioen extern opbouwen

Complex

Dat wordt alleen tamelijk complex wanneer u als DGA een pensioenvoorziening in eigen beheer heeft opgebouwd. Zelfs als u tenminste het aan de ander toekomende deel van de pensioenafspraak heeft afgestort bij een externe pensioenverzekeraar. Het ‘probleem’ is gelegen in het verschil tussen fiscale en commerciële waardering van de opgebouwde pensioenkapitaal. Dat kan er in sommige situaties toe leiden dat u een fors bedrag moet bijbetalen om aan de pensioenaanspraak van uw voormalige partner te voldoen. Herwaardering van de commerciële waarde van het pensioen leidt namelijk tot een lagere waarde van uw aandelen. Dat kan vervelende consequenties hebben.

DGA Echtscheiding

Voorkom financiële tegenslagen

Zorg ervoor dat u niet in een situatie komt waarin uw gebrek aan kennis over deze materie onnodige financiële tegenslagen tot gevolg heeft. 

Dat heeft namelijk zijn weerslag op uw onderneming. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de risico’s te minimaliseren. Dat kan onder meer door pensioenaanspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. 

Laat u daarom bij een voorgenomen scheiding goed voorlichten door Rooyackers & Partners Pensioen Consultants. 

Wij helpen u de financiële schade te beperken