DGA Algemeen

Hoewel een DGA in beginsel werknemer is in het bedrijf waarvan hij of zij tenminste 10 procent van de aandelen bezit, is zijn of haar status beduidend anders dan die van een ‘gewone’ werknemer. Dat komt onder meer terug in de beloningsvormen naast het salaris. Zo is er vaak sprake van dividenduitkering en/of bonussen in de vorm van tantiemes. DGA AlgemeenBij het opbouwen van het pensioen neemt de DGA ook een bijzondere positie in. De DGA wordt dus niet gezien als ‘gewone’ werknemer en moet sinds de invoering van de Pensioenwet in 2007 zelf zorg dragen voor de oudedagsvoorziening, zonder gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen van een zelfstandig ondernemer. 


In de praktijk komt het erop neer dat er drie keuzes zijn voor DGA Pensioen: pensioen opbouwen in eigen beheer, door middel van een speciaal opgerichte BV of met behulp van lijfrente.

Keuze pensioen DGA

Juiste keuze maken

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zet samen met u alle voors en tegens van de verschillende mogelijkheden op een rij, zodat u een verantwoorde keuze kunt maken die vooral zal worden bepaald door uw wensen en door ons wordt getoetst aan de wet- en regelgeving. Daarmee schept u zekerheid voor de toekomst. Daarnaast gaan we in een persoonlijk gesprek nader in op andere zaken die de aandacht verdienen, omdat ze voor uw financiële toekomst letterlijk van levensbelang zijn. Hoe staat het bijvoorbeeld met uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? En wat gebeurt er met uw nabestaanden wanneer u onverhoopt komt te overlijden? Het zijn geen onderwerpen waarmee u voortdurend geconfronteerd wilt worden, maar het is wel verstandig om ook dergelijke scenario’s onder de loep te nemen en de risico’s goed af te dekken. Dankzij onze expertise en ons deskundige netwerk zijn wij in staat om de juiste producten te selecteren die recht doen aan uw verlangens.

Wilt u weten wat het beste bij u past?