Communicatie over pensioenregeling

Werknemers denken eigenlijk altijd dat de werkgever hun pensioen goed heeft geregeld. Toch is dat niet altijd een reële aanname. Mensen leven tegenwoordig langer en de rendementen nemen af. Het is aan werkgevers om een realistische pensioenprognose te schetsen en duidelijkheid te geven over uit te keren bedragen na de pensionering. Dat geeft de werknemer de kans om tijdig bij te sparen.

Communicatie pensioen

Pensioenconflict

Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Niet alleen richting werknemers en vanuit hun belang, maar ook vanuit het perspectief van de werkgever. Pensioen is uitgesteld loon en naast het directe salaris een substantiële vorm van beloning, waarmee mensen aan een bedrijf kunnen worden gebonden. Alleen beseffen medewerkers vaak niet dat hun werkgever ongeveer tweederde van hun pensioen betaalt. Dat is veel geld. Daar mag u als werkgever best de aandacht op vestigen.

presentatie over pensioenregeling

Hoe doet u dat het beste?

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants spreekt de taal van werkgevers én werknemers. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de deelnemers aan uw pensioenregeling duidelijk over hun pensioen te informeren. 

Wij nemen u de uitvoering graag uit handen. Wij bieden de communicatie over pensioenregeling aan. Naast online service kunt u hierbij denken aan persoonlijke uitleg over en berekening van het pensioen van werknemers; uitleg over de jaarlijkse overzichten van aanspraken – de UPO overzichten – en het behandelen van vragen in de persoonlijke sfeer. 

Daarnaast helpen wij bedrijven bij hun communicatie in de vorm van spreekuren, presentaties en individuele gesprekken met werknemers. 

Ons uitgangspunt is altijd om een helder beeld te geven van de financiële toekomst. Daar bent u als werkgever bij gebaat, maar uw werknemers ook.

Wilt u hier meer over weten?