Page content

Columns

Achmea Stopt

De middelloonregeling wordt te duur. Dat is een veelgebruikt argument voor werkgevers om pensioenregelingen aan te passen. Maar aan dat argument zitten meerdere haken en ogen. Lees meer.


2017 Pensioenrommel

2017 heeft de nodige pensioen jurisprudentie opgeleverd. Slecht nieuws voor werkgevers, maar goed nieuws voor werknemers die met pensioenrommel bleken te zijn opgescheept. En dan blijkt ook weer dat het altijd over veel geld gaat als een werknemer erin slaagt om zijn werkgever aan te spreken op zijn zorgplicht. Lees meer.


terugblik 2017 pensioenHet is natuurlijk maar vanuit welk perspectief je het bekijkt, maar 2017 heeft de nodige pensioen jurisprudentie opgeleverd. Slecht nieuws voor werkgevers, maar goed nieuws voor werknemers die met pensioenrommel bleken te zijn opgescheept. En dan blijkt ook weer dat het altijd over veel geld gaat als een werknemers erin slaagt om zijn werkgever aan te spreken op zijn zorgplicht met betrekking tot de pensioenregeling. Lees meer.


hoogte AOW franchisesEen hele lange ‘incubatietijd’ is het grootste risico ten aanzien van de verplichting voor ondernemingen zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dat ondervond ook een machinefabrikant, die na het ontslaan van een werknemer onverwacht een claim binnenkreeg van twee miljoen euro. Lees meer.


slecht advies pensioenEen grote verzekeraar blijkt fouten te hebben gemaakt bij het verkopen van pensioenproducten aan werkgevers, waardoor werknemers bij pensionering veel geld te kort dreigen te komen. De verzekeraar zegt tegen de werkgever de fout te willen oplossen, maar de geboden ‘oplossing’ komt neer op chantage. Lees meer.


Aandacht pensioenadviesWerkgevers negeren vaak de arbeidsrechtelijke aspecten van pensioenregelingen. Van accountants zou je meer verwachten, maar wanneer een flinke groep accountants moet overstappen op een nieuwe pensioenaanbieder gaat er toch veel mis. Lees meer.


Advies uitfasering PEBBij de advisering aan de dga betreffende de Wet uitfasering PEB, is het al snel het geval dat advieswerkzaamheden onder de Wet financieel toezicht (Wft) vallen. En dat kan flinke gevolgen hebben. Lees meer.


 

slecht advies pensioenWanneer een dga vlak na fiscale afkoop van zijn pensioen ernstig ziek wordt, blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om, vanwege de uitfasering van het pensioen in eigen beheer, goed naar de positie van de partner van de dga te kijken. Lees meer


pensioen eigen beheerStaatssecretaris Wiebes heeft 23 januari 2017 de novelle pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gezonden. De stemming zal naar verwachting op 9 februari plaatsvinden. Wat moet de accountant die een dga adviseert weten over de voorgestelde wijzigingen? Lees meer


sleutel tot succes pensioenAccountantskantoren integreren nog weinig collectief pensioenadvies in hun praktijk. En dat terwijl de kantoren bij uitstek geschikt zijn om bedrijven bij te staan bij pensioencommunicatie.

Al jaren houd ik mij bezig met het vraagstuk waarom collectief pensioenadvies niet of nauwelijks door accountantsorganisaties wordt uitgevoerd. Het pensioenadvies wordt in tegenstelling tot wat het werkelijk is, te veel gezien als een verzekeringsproduct. Het is echter veel juridischer dan wordt onderkend. Lees meer


shutterstock_243975160Werknemer X meldt zich bij zijn advocaat, mr. Jansen, omdat zijn werkgever heeft besloten een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst. Heel vervelend, maar nu het dan toch zo is, besluit X er maar het beste van te maken. En dat blijkt vanwege een flinke fout van de werkgever goed uit te pakken voor X. Lees meer


Pensioenadvies door accountantSoms maak je situaties mee waar je je enorm over verbaast. Als accountant, belastingadviseur of pensioenadviseur is het doel van je professionele leven toch om ondernemingen bij te staan in de complexe wereld waarbinnen ondernemingen opereren. Naar mijn mening mag een onderneming verwachten dat deze adviseurs je actief beschermen tegen de boze wereld daarbuiten. Of in elk geval waarschuwen tegen lichtzinnig handelen. Helaas is dat niet altijd de realiteit. Waar bleef de accountant? Lees meer


Afstandsovereenkomst blijkt valkuilIn het kader van een juridisch due diligence wordt een advocaat gevraagd te onderzoeken of er wellicht ook ten aanzien van de pensioenregeling nog risico’s aanwezig zijn. Tijdens zijn onderzoek stuit de advocaat op afstandsovereenkomsten, die er op het oog prima uit zien. Niets is minder waar. Lees meer


beeindiging contractDe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet nogal wat stof opwaaien. De gang naar de kantonrechter is onzekerder geworden en wie in plaats daarvan kiest voor onderling overleg over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan flink dwarsgezeten worden door complicaties die voortvloeien uit de pensioenregeling. Lees meer


Santé2016 en de daaropvolgende jaren kunnen spectaculair worden voor de pensioenadviesbranche. Waren er in 2010 nog 2.500 ‘pensioenadviseurs’, dat aantal is nu teruggelopen tot 700. Een hele markt is vrijgevallen. Iets voor accountantskantoren? Lees meer


ZorgplichtAls werknemers ingewijd zijn in pensioenzaken, gelden voor de zorgplicht van de werkgever andere criteria. Aldus een arrest van het Hof Den Haag, in een zaak die drie accountants tegen hun werkgever aanspanden. Lees meer


Spijt van pensioenIs ons pensioen een en al ellende? Dat hangt mede af van de manier waarop het wordt opgebouwd: bij een pensioenfonds, een verzekeraar of in eigen beheer. We sparen er flink voor: een pensioenpremie bedraagt al gauw 10 tot 15 procent van het salaris. Hoe zit het nou? Lees meer


Wijziging pensioenregelingEr is een wijziging van eindloonregeling naar premieregeling + waardeoverdracht van opgebouwde aanspraken naar de premieregeling. Werknemers verwijten werkgever schending van de informatieplicht. Lees meer


 

WaardeoverdrachtWaardeoverdracht is omzetting van opgebouwde pensioenaanspraken hetzij binnen de eigen pensioenuitvoerder, hetzij naar een andere. De Pensioenwet (PW) geeft een omschrijving van waardeoverdracht en welke mogelijkheden en voorwaarden daarbij gelden. Lees meer


 

PPISinds 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet (Pw) opgenomen. Een premiepensioeninstelling mag uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder optreden voor premieovereenkomsten, het gaat daarbij om de uitvoering van zogenoemde beschikbare premieregelingen (DC: Defined Contribution), waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Lees meer


FlexmarktStelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Lees meer


 

Advocaten pensioenGestaag neemt de jurisprudentie over pensioenen toe. Werknemers moeten een lange weg afleggen om hun gelijk te krijgen en procederen is kostbaar. Dat desondanks de rechtsgang toeneemt, is veel betekend. Lees meer


 

WoekerpolissenEen pensioenverzekeraar eist bij beëindiging van het verzekeringscontract een beëindigingsvergoeding, terwijl aan het contract al extreem veel is verdiend. Heeft men dan niets geleerd van de woekerpolisaffaire? Lees meer


 

AccountantInmiddels ken ik de voortekenen: niet terugbellen, niet antwoorden op e-mail, et cetera. Zeer frustrerend, temeer omdat je weet dat de klant, de onderneming, hierdoor zwaar in de problemen kan komen. Het gebeurde mij onlangs weer. Veel ondernemingen worden aangeschreven door bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’n) dat ze met terugwerkende kracht moeten worden aangesloten. Geen leuke kwesties, want meestal hebben de bedrijven een pensioenregeling gesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Lees meer


 

JaarrekeningenIn Nederland hebben we het mooiste pensioensysteem van misschien wel de hele wereld. Kapitaaldekking met daarbij een financieel toetsingskader dat zelfs een economische crisis kan weerstaan. Er is weliswaar veel te doen met betrekking tot de dekkingsgraad, maar het is in deze turbulente tijd toch wel robuust gebleken. Voor werkgevers zitten er echter ook minder fraaie kanten aan ons pensioenstelsel, neem bijvoorbeeld de problematiek over waardeoverdracht. Lees meer


 

PensioengeldHet komt nog steeds voor, dat een werknemer niet wenst deel te nemen aan een pensioenregeling. Voor een werkgever die een werknemer graag wil aannemen best verleidelijk. Het scheelt de werkgever immers de dure pensioenpremie. In de zaak die ik hier wil bespreken, lag dat echter wat anders. De werkgever en de werknemer hebben in dit geval afgesproken, dat de pensioenpremie wordt gecompenseerd door een hoger salaris. Op zich niet vreemd, immers een werkgever en werknemer zijn vrij om met elkaar overeen te komen wat ze willen. Het is echter niet ongevaarlijk voor de werkgever, zoals in het onderstaande duidelijk wordt. Lees meer


 

PensioendossierBij wijze van uitzondering meldt een werknemer zich bij mijn kantoor (meestal zijn het werkgevers) en hij neemt een tamelijk omvangrijk pensioendossier mee. De man is bijna 65 en snapt werkelijk niets meer van zijn pensioenregeling, ondanks het feit dat zijn pensioenadviseur het een paar keer uitgelegd heeft. Uitzonderlijk is dit niet: nog maar heel weinig werknemers snappen hun pensioenregeling, ook al heeft 90 procent van hen gewoon een middelloonregeling bij een pensioenfonds. Lees meer


 

Schakel gebrokenEenzijdig een pensioenovereenkomst opzeggen: voor de specialist is dat een vanzelfsprekende onmogelijkheid, in de praktijk doen dergelijke bizarre situaties zich echter voor. Ondernemingen kunnen erdoor in de problemen komen. Lees meer


 

Waardeoverdracht2Waardeoverdracht bij wisseling van werkgever van de ene pensioenregeling naar de andere is wettelijk geregeld en dat is op zich prima. In pensioenland zijn we het inmiddels wel gewend, de politiek snapt weinig van de praktijk en handelt daar dan ook naar. Dat is in ieder geval een van de partijen die er een zootje van maakt. De andere partij zijn de verzekeraars zelf. Daar wordt veel afgeblunderd op dit terrein en geloof het of niet, maar het is meestal in hun eigen voordeel. Lees meer