Waardeoverdracht nettopensioen

Waardeoverdracht nettopensioen

In een Tweede nota van wijziging bij wetsvoorstel 34008 (Wet pensioencommunicatie) stelt de regering voor een wijziging aan te brengen aan artikel 71 Pensioenwet (de verplichting om mee te werken aan waardeoverdracht). De tekst wordt zodanig gewijzigd dat waardeoverdracht van een nettopensioen alleen mogelijk is als de ontvangende pensioenuitvoerder een regeling voor nettopensioen uitvoert. Hiermee wordt voorkomen dat de waarde van een nettopensioen wordt ingebracht in een brutopensioenregeling waarmee deze bruto regeling wellicht boven de fiscale grenzen uitkomt.Mocht de ontvangende uitvoerder geen nettopensioenregeling uitvoeren, dan blijft het nettopensioen buiten de waardeoverdracht.

De aanpassing kent een terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Het betreffende wetsvoorstel wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/05/tweede-nota-van-wijziging-bij-het-wetsvoorstel-pensioencommunicatie.html

Nieuwsflits nr. 3, 17 februari 2015