Van 4% naar 3% staffel: kies de juiste vorm

Van 4% naar 3% staffel: kies de juiste vorm

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op antwoord van een desbetreffende vraag aangegeven op welke wijze een bestaande 4%-staffel kan worden “omgezet” in een 3%-staffel waarbij de percentages gelijk blijven. Bij het recent aanpassen van pensioenregelingen aan het gewijzigde Witteveenkader per 1 januari 2015, heeft een dergelijke omzetting veelvuldig plaatsgevonden. Dit speelde vooral in de situatie waarin de bestaande premiestaffel op basis van 4% hoger bleek dan de na 1 januari 2015 toegestane 4%-staffel, maar nog wel bleef binnen de marges van de nieuwe 3%-staffel.

Het CAP heeft thans bekend gemaakt dat een dergelijke omzetting slechts op twee wijzen kan plaatsvinden wil de regeling aan de fiscale eisen (blijven) voldoen. De eerste wijze betreft een volledige waardeoverdracht van de 4%-regeling naar de nieuwe 3%-regeling. Dit brengt met zich mee dat bij een toekomstige event toets, zoals beschreven in Bijlage IV van het staffelbesluit d.d. 17 december 2014, ook de vóór 1 januari 2015 opgebouwde waarde in de toets zal worden betrokken.

De tweede wijze houdt in dat de bestaande 4%-regeling daadwerkelijk premievrij wordt gemaakt en dat met een nieuwe 3%-regeling wordt gestart vanaf 1 januari 2015. Bij deze methode wordt uitsluitend de waarde in de 3%-regeling getoetst bij een eventuele toekomstige event toets. Voor zover wij kunnen nagaan doet de tweede methode zich nauwelijks voor. Het is dan ook noodzaak dat de werkgevers bij een dergelijke omzetting worden geïnformeerd over het feit dat bij een event toets ook de reeds opgebouwde waarde in de toets zal worden betrokken.

Nieuwsflits nr. 5, 19 februari 2015