Rekenrente waardeoverdracht 2016

Rekenrente waardeoverdracht 2016

Met ingang van 1 januari 2016 zal de rekenrente welke gehanteerd wordt bij het wettelijk standaard tarief voor waardeoverdrachten wijzigen van 2,156% naar 1,629%. Dit is een verlaging ten opzichte van het jaar 2015. De financiële gevolgen van een waardeoverdracht zullen voor een werkgever groter worden.

Jaar overdracht                Rekenrente

2008                                      4,926%

 

2009                                      4,533%

 

2010                                      4,122 %

 

2011                                      2,984 %

 

2012                                      2,802 %

 

2013                                      2,432 %

 

2014                                      2,785 %

 

2015                                      2,156%

Afhankelijk van of er sprake is van een inkomende of een uitgaande waardeoverdracht kan een tekort of een overschot ontstaan. Bij een uitgaande waardeoverdracht is sprake van een aanspraak waarvoor een voorziening is getroffen op basis van 2,5%, 3% en soms nog zelfs 4%. Voor 2016 wordt de overdrachtswaarde echter bepaald met de lagere marktrente van 1,629%. In dit geval is de waarde van de voorziening minder dan de overdrachtswaarde. Het verschil hiertussen moet door de oude werkgever worden bijbetaald. Bij een inkomende waardeoverdracht kan tegenovergesteld een overschot ontstaan. Deze effecten doen zich natuurlijk alleen voor bij verzekerde uitkeringsovereenkomsten en premieovereenkomsten waarbij de premie direct na het beschikbaar stellen, wordt omgezet in een aanspraak op een uitkering.

Nieuwsflits, 17 december 2015