Eerste vergunning APF verleend

Eerste vergunning APF verleend

Bijna twee maanden later dan aangekondigd, heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aan verzekeraar Aegon en dochterbedrijf TKP de eerste vergunning verleend om een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. De naam van dit APF luidt het Stap Algemeen Pensioenfonds (kortweg: Stap). Stap krijgt een eigen onafhankelijk bestuur, TKP neemt de administratie op zich en TKP Investment wordt verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. AEGON verwacht dat de eerste contracten in principe per 1 januari 2017 zullen ingaan. De Wet algemeen pensioenfonds heeft onder meer als doelstelling het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief goede alsmede een veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te kunnen realiseren. Het creëren van een nieuw pensioenvehikel was oorspronkelijk voornamelijk gericht op pensioenfondsen. Gezien de voortgaande consolidatie van (kleinere) pensioenfondsen wordt een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk gemaakt. Ingeval van een gescheiden uitvoering van pensioenregelingen in een APF zou (in het belang van de deelnemers) een evenwicht kunnen worden gevonden tussen enerzijds het in stand houden van de eigen identiteit en solidariteit van de collectiviteitkring en anderzijds het realiseren van schaalvoordelen ter beperking van bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten.  Verder zou een APF aan bedrijven de mogelijkheid moeten bieden om van verzekerde pensioencontracten op middelloonbasis over te stappen naar een pensioenfondsomgeving met minder harde garanties (en daardoor (mogelijk) lagere premies). Wellicht mede daarom dat, zoals wij eerder meldden (Nieuwsflits 24/2015), het label Achmea de introductie van het eigen Centraal Beheer APF heeft aangegrepen om in de nabije toekomst helemaal te stoppen met het aanbieden van nieuwe collectief verzekerde pensioenregelingen; niet alleen aan nieuwe klanten, maar ook aan bestaande klanten die een lopend pensioencontract willen verlengen. Momenteel lopen er nog diverse vergunningaanvragen bij De Nederlandsche Bank (DNB), voornamelijk van verzekeraars of aan verzekeraars gelieerde partijen.

Nieuwsflits, nr. 10 d.d. 20 juni 2016