Achmea stopt met verzekerde regelingen na lancering APF

Achmea stopt met verzekerde regelingen na lancering APF

Achmea heeft (op dit moment nog als enige verzekeraar) aangegeven dat zij, enige tijd na het operationeel worden van de eigen Centraal Beheer APF, zal stoppen met het aanbieden van nieuwe collectief verzekerde pensioenregelingen. Niet alleen aan nieuwe klanten, maar ook aan bestaande klanten die een lopend pensioencontract willen verlengen, zullen geen offertes meer worden verstrekt. Dit beleid geldt voor zowel Centraal Beheer als Avéro. Zelf zegt de verzekeraar te kiezen voor een apf, omdat de huidige pensioenproducten niet meer zouden voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Mogelijk dat echter ook de nieuwe regels die per 2016 voortvloeien uit Solvency II van invloed zijn geweest op de beslissing om te stoppen met het aanbieden van verzekerde pensioenregelingen. Bij de meeste werkgevers lopen (verzekerde) pensioenregelingen bij het einde van een kalenderjaar af. Naar verwachting zal de meerderheid derhalve bij verlengingen per 1 januari 2017 te maken krijgen met het nieuwe beleid van de verzekeraar. In dit kader zal ook weer overleg dienen plaats te vinden met de ondernemingsraad en/of sociale partners. Eind november heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds aangegeven dat De Nederlandsche Bank (DNB) op dit moment in gesprek is met een tiental partijen die een apf willen opstarten, in enkele gevallen reeds op basis van (concept)stukken die bij een vergunningsaanvraag daadwerkelijk aan DNB zouden moeten worden overlegd.

Bron: pensioenpro.fd.nl/laatstenieuws/320793-1512/achmea-stopt-met-verzekerde-regelingen-na-lancering-apf

Nieuwsflits, nr. 24, 8 december 2015