Zelfstandige schilders uit Bpf Schildersbedrijf?

Zelfstandige schilders uit Bpf Schildersbedrijf?

De belangenorganisatie Zelfstandigen Bouw poogt een einde te maken aan de verplichte pensioenregeling voor zelfstandige schilders in het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (hierna: Bpf Schilders). Volgens Zelfstandigen Bouw zou een overgrote meerderheid van de zelfstandige schilders tegen een verplichte aansluiting zijn. Saillant detail hierbij is dat Zelfstandigen Bouw is betrokken bij de opzet van het vrijwillige ZZP Pensioen door APG/Loyalis.

Bpf Schilders is voornemens de pensioenregeling te wijzigen en derhalve dient ook de verplichtstelling te worden hernieuwd. Voor dit laatste ligt er sinds eind februari een aanvraag ter inzage en behandeling op het Ministerie van SZW. Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 kan de Minister de deelneming in een bpf verplichtstellen, indien het verzoek komt van het georganiseerde bedrijfsleven in die bedrijfstak, dat naar het oordeel van de Minister een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt. De in acht te nemen procedures zijn uitgewerkt in de Beleidsregels Toetsingskader Wet bpf 2000 en de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet bpf 2000.

Reeds in 1951 werd overgegaan tot het verplicht stellen van de deelneming in toen nog het Bedrijfspensioenfonds voor het Schilders- en Afwerkingsbedrijf. Werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Vakmensen, welke zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Bpf Schilders, zijn voor het continueren van de verplichtstelling. Bij Bpf Schilders zijn ongeveer 35.000 actieve deelnemers aangesloten, waarvan volgens het fonds ongeveer 1/3 zelfstandig ondernemer is.

Bron: Pensioen Pro

Nieuwflits nr. 8, 24 maart 2015