Pensioenfondsen bouwen “vroegpensioen” vervroegd af

Pensioenfondsen bouwen “vroegpensioen” vervroegd af

Als reactie op het afschaffen van de fiscale voordelen voor de vut en het prepensioen door het inwerkingtreden van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT-prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL), zijn in de jaren 2005/2006 veel pensioenregelingen bij pensioenfondsen uitgebreid met een voorwaardelijk pensioen. Het betrof een aanvulling op het reguliere ouderdomspensioen waarvan de hoogte werd bepaald door de fiscale ruimte die in het verleden niet was benut. Deze regeling stelde de doelgroep (vijftigplussers) in staat toch eerder met pensioen te gaan, vandaar dat voor deze pensioenvorm de populaire benaming “vroegpensioen” wordt gehanteerd. De voorwaardelijkheid houdt in dat deze toezeggingen pas uiterlijk in 2020 geheel  afgefinancierd moeten zijn en er geen tussentijdse, evenredige opbouw en financiering is vereist.

Uit een rondgang onder bedrijfstakpensioenfondsen blijkt nu dat het niet in alle sectoren lukt deze voorwaardelijke regelingen voort te zetten. Vanwege een gebrek aan middelen zijn meerdere bedrijfstakpensioenfondsen genoodzaakt hun voorwaardelijke pensioencomponent te versoberen (Pf Vervoer) of zelfs helemaal te staken (sector Grafimedia, Bpf Grafische Bedrijven, Bibliotheken). Bij een aantal grote bedrijfstakpensioenfondsen blijft de vroegpensioenregeling (vooralsnog) intact. Bij het ABP plukken alleen deelnemers die al voor 2006 in dienst waren nog de vruchten van deze regeling, die in 2023 afloopt. In de Metaalsector geldt in principe tot en met 2020 nog een regeling. De extra pensioenen van deelnemers geboren tussen 1950-1954 zijn door PME reeds omgezet in ouderdomspensioen.

Bij de introductie van deze vroegpensioenregelingen heeft Nederlands Pensioenbureau destijds in PCI-verband meerdere malen haar twijfels geuit aangaande de financiële houdbaarheid van deze “vroegpensioenregelingen”. De werkelijkheid voor veel deelnemers lijkt nu dat hun voorwaardelijke aanspraken nooit zullen worden omgezet in ‘harde’ pensioenaanspraken.

Bronnen: http://pensioenpro.fd.nl/nieuws/453501-1509/fondsen-bouwen-vroegpensioen-vervroegd-af

Nieuwsflits nr. 16, 11 september 2015