Nieuw pensioenfonds voor de zuivelsector

Nieuw pensioenfonds voor de zuivelsector

Een tiental zuivelbedrijven  richt samen met de vakbonden in 2015 een nieuw sectorpensioenfonds op: het pensioenfonds voor de zuivel. Dit is bijzonder te noemen, want het aantal sectorpensioenfondsen daalt al jaren met ongeveer 10% per jaar. De trend tot nu toe is dat veel sectorpensioenfondsen naar een verzekeraar of een groter pensioenfonds overstappen, vanwege de hoge kosten en strengere wetgeving. Terwijl de meeste zuivelbedrijven juist bij een verzekeraar zaten maken ze nu de overstap naar een sectorpensioenfonds.
Het zuivelpensioenfonds gaat de pensioenregeling uitvoeren voor ongeveer 8.500 werknemers in de zuivelsector. De afgelopen jaren waren de zuivelbedrijven gebonden aan dezelfde Pensioen-cao, maar zelf verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Volgens CNV Vakmensen waren niet alle bedrijven even goed in staat te onderhandelen met verzekeraars, waardoor er flinke verschillen zaten in de pensioenen en indexatie.

Omdat er veel kritiek was op deze werkwijze, werd besloten zelf een cao op te zetten. Het nieuwe sectorpensioenfonds zou gunstig zijn voor de betrokken werkgevers. Het fonds voert namelijk geen traditionele gegarandeerde middelloonregeling uit, maar een beschikbare premieregeling. Hoe de beschikbare premieregeling er uit komt te zien, is voor ons vooralsnog onduidelijk. Wat verder bijzonder is aan dit sectorpensioenfonds is dat deelname voor werkgevers op basis van vrijwilligheid geschiedt. Volgens de werkgeversorganisatie Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) ligt een verplichtstelling voor de gehele bedrijfstak niet voor de hand, omdat de zuivelsector groter is dan de tien zuivelbedrijven die in 2015 gaan deelnemen.

Het nieuwe pensioenfonds zal nog wel door toezichthouder De Nederlandsche Bank worden getoetst.

Bron:  http://fd.nl/ondernemen/900208/zuivelsector-richt-nieuw-pensioenfonds-op

Nieuwsflits nr. 33, 30 oktober 2014