Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt

Pensioenfondsen hadden eind mei een gemiddelde dekkingsgraad van 110%, een stijging van 1 procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor. Door een dalende rente daalde ook het driemaands gemiddelde dat wordt gehanteerd voor het bepalen van de pensioenverplichting(en). Deze verplichting steeg dan ook met ca 1,7%. Aan de actief kant van de balans steeg echter de waarde van de aandelen- en obligatieportefeuilles harder (met ca 2,9%) zodat per saldo een lichte verbetering van de dekkingsgraad optrad.

In het najaar zal het parlement naar verwachting het wetsvoorstel behandelen waarin een nieuw financieel toetsingskader wordt voorgesteld. Volledige invoering daarvan per 1 januari 2015 lijkt niet haalbaar, hoewel het mogelijk is dat gedeelten, waaronder de aangepaste rekenrente voor het bepalen van de pensioenverplichting, wellicht wel per deze datum zouden kunnen worden ingevoerd.

Bron: AON Hewitt (www.pensioenthermometer.nl)

Nieuwsflits nr. 15, 3 juni 2014