Wellicht toch een uitzondering op het versoberde Witteveenkader?

Wellicht toch een uitzondering op het versoberde Witteveenkader?

Vanaf 2015 wordt de maximale pensioenopbouw voor middelloonregelingen verlaagd van 2,15% naar 1,875 procent. Shell heeft toestemming aan het Ministerie van Financiën gevraagd om elk jaar een hogere pensioenopbouw te voeren dan het wettelijk maximum. Shell denkt de toestemming van het Ministerie te verkrijgen door de variabele loonbestanddelen niet te rekenen tot het pensioengevend loon en de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw te laten stoppen op € 92.600 in plaats van de toegestane € 100.000, -. 
Artikel 19d Wet op de Loonbelasting 1964 biedt thans al de mogelijkheid tot een dergelijke ruil. Het moet dan wel gaan om een ‘geringe afwijking’ en bovendien moet er voldoende compensatie gehaald worden op andere aspecten van de pensioenregeling.Met het oog op de invoering van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) is in 2012 (een tijdelijke) collectieve aanwijzing (tot 31 december 2014) opgenomen van bepaalde pensioenregelingen die als gevolg van de Wet VAP, op bepaalde onderdelen niet meer dan in geringe mate afwijken van wat is bepaald in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Besluit 27 november 2012, BLKB2012/1628M). 
 
Indien de Minister – op basis van een individueel verzoek hiertoe – goedkeuring verleent voor een dergelijke ruil, dan kan dit precedentwerking scheppen voor andere werkgevers. Andere werkgevers kunnen dan ook creatief omgaan met hun pensioenregelingen. Dit is vooral interessant voor werkgevers die variabele beloningen in hun arbeidsvoorwaardenpakket hebben opgenomen.
 
Vooralsnog is de goedkeuring van de Minister er nog niet. Het is onzeker of die goedkeuring er komt, aangezien met het pensioenakkoord onder andere werd beoogd om de premie voor de werknemers en werkgevers te verlagen.

Nieuwsflits nr. 20, 21 juli 2014