Tijdelijke verlenging aankooptermijn pensioen

Tijdelijke verlenging aankooptermijn pensioen

Bij de expiratie van een pensioenpolis die voortvloeit uit een premie- of kapitaalovereenkomst, dient de pensioengerechtigde binnen een redelijke termijn over te gaan tot de aankoop van een recht op een pensioenuitkering. Deze termijn is niet expliciet in de (fiscale) wetgeving vastgelegd, maar de Belastingdienst is van mening dat een termijn van 6 maanden in elk geval als redelijk geldt (zie http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_10-001_v100504.htm). Voor de aankoop van een nabestaandenuitkering geldt een termijn van 12 maanden.

In verband met de huidige lage rentestand en het feit dat er nog geen permanente oplossing is voor het doorbeleggen na de pensioendatum, is de aankoop van een pensioenrecht momenteel erg ongunstig. De Belastingdienst beoordeelt deze situatie als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt. Deelnemers met een expirerend pensioenkapitaal kunnen de aankoop van het levenslange pensioen derhalve uitstellen tot 31 december 2016. Het betreft een tijdelijke maatregel, hetgeen met zich meebrengt dat vanaf 1 juli 2016 wederom een termijn van 6 maanden zal worden gehanteerd.

Volgens de Belastingdienst zorgt deze maatregel voor de deelnemers voor een soepele overgang naar de toekomstige mogelijkheden die het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering met zich meebrengt.

Bron: http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_15-007_v151106.htm

Nieuwsflits nr. 18, 11 november 2015.