Samenvoegen kleine pensioenpotjes

Samenvoegen kleine pensioenpotjes

In onze Nieuwsflits van 23 november 2016 (Nieuwsflits nr. 19/2016) meldden wij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel ‘Waardeoverdracht klein pensioen’ dat Staatssecretaris Klijnsma van SZW voornemens is in te dienen bij de Tweede Kamer. Om het teloorgaan van kleine pensioenen, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, te voorkomen en deze een oudedagsbestemming te laten behouden, zou afkoop plaats moeten maken voor waardeoverdracht voor nieuwe aanspraken.

Afkopen is voor de pensioenuitvoerders vanwege de hoge administratiekosten goedkoper. Maar de werknemer heeft na zijn pensionering minder geld te besteden. Demissionair staatssecretaris  Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit geen goede ontwikkeling en heeft in overleg met de pensioenfondsen, verzekeraars, werkgeversorganisaties en vakbonden besloten de regeling voor de afkoop van een klein pensioen aan te passen. Bij doorgang van dit wetsvoorstel kan de pensioenuitvoerder niet meer eenzijdig besluiten tot afkoop van pensioen en kunnen verschillende pensioenpotjes worden samengevoegd; kleine pensioenen behouden dan een echte pensioenbestemming.


Het demissionaire kabinet ging afgelopen vrijdagmiddag akkoord met het voorstel van Klijnsma, waarna de Raad van State als belangrijkste regeringsadviseur zich erover gaat buigen. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/nieuws/2017/05/12/oplossing-voor-mensen-met-klein-pensioen

Nieuwsflits nr. 16, 16 mei 2017