Reactie op wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

Reactie op wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

In onze Nieuwsflits van 23 november 2016 (Nieuwsflits nr. 19/2016) meldden wij de hoofdlijnen van het wetsvoorstel dat Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft ingediend. Om het teloorgaan van kleine pensioenen, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet, te voorkomen en een oudedagsbestemming te laten behouden, zou afkoop plaats moeten maken voor waardeoverdracht voor nieuwe aanspraken.

In totaal zijn 17 reacties op deze consultatie openbaar. Uit de consultatie op het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen is op te maken dat als pensioenuitvoerders vanaf 2018 geen kleine pensioenen meer mogen afkopen, dit dan niet alleen moet gelden voor nieuwe, maar ook voor bestaande pensioenaanspraken.

Bron: www.internetconsultatie.nl/waardeoverdracht_klein_pensioen/reacties

Nieuwsflits nr. 2, 20 januari 2017