Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2016?

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2016?

In artikel 18a van de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet Lb 1964) is de rekenkundige formule opgenomen waarmee een verhoging van de pensioenrichtleeftijd (in stappen van één jaar) in beginsel automatisch kan worden ingevoerd.

Op basis van een brief van de Staatssecretaris van Financiën eerder dit jaar aan de Eerste Kamer, ging de Nederlandse pensioenpraktijk uit van een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar op 1 januari 2016. In de betreffende brief stelt de Staatssecretaris dat: ”een verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2016, die gelet op de laatste prognose in lijn der verwachting ligt, zal vóór 1 januari 2015 bekend moeten worden gemaakt.”
 
Het Ministerie van Financiën heeft desgevraagd echter laten weten dat het, op basis van de laatste prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2013, juist niet in de lijn der verwachting ligt dat een verhoging met ingang van 1 januari 2016 zal plaatsvinden.
 
Het CBS komt pas in december van dit jaar met definitieve nieuwe sterftecijfers, welke aanleiding kunnen geven tot een verdere verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Is dit inderdaad het geval, dan dient op grond van hetzelfde artikel 18a Wet Lb 1964 vóór 31 december 2014 hiertoe reeds een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te worden uitgevaardigd. Wordt deze laatste datum niet gehaald, dan zal een verhoging van de pensioenrichtleeftijd pas een jaar later, namelijk pas met ingang van 1 januari 2017 kunnen plaatsvinden.

Nieuwsflits nr. 22, 29 juli 2014