Algemeen

Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdrachten

Geen negatieve rentevergoeding bij waardeoverdrachten