08 september 2017 

Maatregelen inzake de netto pensioenregeling bij een pensioenfonds

Maatregelen inzake de netto pensioenregeling bij een pensioenfonds

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft eergisteren het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Bij een pensioenfonds vormt het vermogen in de nettoregeling veelal één financieel geheel met het vermogen in de basispensioenregeling die dat pensioenfonds uitvoert (het verbod op ringfencing). Om de middelen voor de regelingen voldoende te scheiden zijn voorwaarden gesteld aan de uitvoering voor een nettopensioenregeling. Deze voorwaarden beogen te voorkomen dat deelnemers aan de basispensioenregeling eventuele tekorten in de nettoregeling voor hun rekening moeten nemen.

In het Ontwerpbesluit vindt een aanpassing plaats van de inkooptarieven voor het nettopensioen bij pensioenfondsen. De omzetting van het kapitaal in een pensioenaanspraak of –recht moet plaatsvinden op basis van een procentueel inkooptarief dat gelijk is aan de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds. Indien de feitelijke premie voor de basispensioenregeling aanleiding is tot een hoger tarief, dan moet dit hogere inkooptarief worden gebruikt. Hiermee wordt volgens de Staatssecretaris recht gedaan aan de belangen van de deelnemers in de basispensioenregeling. Daarnaast wordt het uitgangspunt van fiscale hygiëne nog steeds in voldoende mate geborgd.

De maatregel werkt terug tot en met 1 september 2016 om deelnemers die reeds een nettopensioen bij een pensioenfonds hebben ingekocht of tot de inwerkingtredingsdatum van dit besluit gaan inkopen, zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Bron: www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2017/09/05/ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-inkooptarief-voor-nettopensioen

Nieuwsflits nr. 25, 8 september 2017