Inwerkingtreding Wet Pensioencommunicatie

Inwerkingtreding Wet Pensioencommunicatie

Met de plaatsing in het Staatsblad zal de Wet Pensioencommunicatie met ingang van 1 juli 2015 (gefaseerd) in werking treden. Hierbij heeft de wetgever zowel rekening willen houden met het belang van een goede pensioencommunicatie voor de deelnemers als met de uitvoerbaarheid van de wet voor de pensioenuitvoerders. De drie verschillende fases zijn daarom vooraf afgestemd met de pensioensector en de toezichthouders.

In een brief aan de Tweede Kamer informeert de Staatssecretaris van SZW bovendien over haar besluit dat zij pensioenuitvoerders de mogelijkheid wil bieden te anticiperen op deze nieuwe wetgeving, te weten op het gebruik van de Pensioen 1-2-3, de opvolger van de startbrief. Pensioenuitvoerders die daartoe in staat zijn, mogen al vanaf 1 juli 2015 (in plaats van 1 juli 2016), gebruik maken van de Pensioen 1-2-3 om nieuwe deelnemers te informeren over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling. Hierbij geldt als voorwaarde dat deze pensioenuitvoerder zowel Laag 1 actief verstrekt aan de nieuwe deelnemer als Laag 2 en 3 van de Pensioen 1-2-3 beschikbaar stelt aan de deelnemer op zijn website.

Ook toezichthouder AFM zou positief staan tegenover de mogelijkheid voor pensioenuitvoerders tot het anticiperen op deze nieuwe regelgeving en zal daarom in kader van het toezicht toestaan dat op dat punt wordt afgeweken van de huidige regelgeving, zoals bijvoorbeeld van het geldende artikel 21, eerste lid Pensioenwet, alsmede de bijbehorende lagere regelgeving.

Staatssecretaris Klijnsma geeft wel aan dat een volledige vervroeging van de inwerkintreding van dit onderdeel niet mogelijk is, omdat dit niet voor alle pensioenuitvoerders uitvoerbaar blijkt te zijn.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/29/kamerbrief-inwerkingtreding-wet-pensioencommunicatie.html

Nieuwsflits nr. 12, 30 juni 2015