Hoogte AOW-Franchises 2014

Hoogte AOW-Franchises 2014

De Belastingdienst heeft de hoogte van de AOW-franchises per 1 januari 2014 gepubliceerd.

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt van het salaris afgetrokken voordat de pensioenpremie wordt berekend. Er wordt alleen premie betaald en pensioen opgebouwd over het deel van het salaris dat boven de franchise ligt.

AOW-franchises (bedragen in euro’s)

Jaar                 Enkelvoudig gehuwd     Gehuwd met toeslag       Ongehuwd
01-01-2014      13.449                           26.898                            19.618
01-01-2013      13.227                           26.454                            19.301
01-01-2012      13.062                           26.124                            18.980
01-01-2011      12.898                           25.796                            18.738
01-01-2010      12.674                           25.347                            18.428

Indien de regeling uitgaat van een lager dan het maximale opbouwpercentage kan men uitgaan de
van de volgende franchise(s):

Franchises artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) (bedragen in euro’s)

Jaar                1,7% EL – 1,95% ML                 1,8% EL – 2,05% ML
2014               11.005                                        12.251

Jaar                1,8% EL – 2,05% ML                  1,9% EL – 2,15% ML
2013               10.940                                        12.104
2012               10.802                                        11.953
2011               10.667                                        11.803
2010               10.481                                        11.597

Tot slot is het afkoopbedrag kleine pensioenen voor 2014, als bedoeld in artikel 66 Pensioenwet,
vastgesteld op € 458,06.

Bron:
http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Franchises_per_1_januari_2014_706.aspx

Nieuwsflits nr. 1, 9 januari 2014