Column: Premiepensioeninstellingen (PPI)

Column: Premiepensioeninstellingen (PPI)

Geschreven door: Paul van der Heide

Premiepensioeninstelling

Sinds 1 januari 2011 is de premiepensioeninstelling in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet (Pw) opgenomen. Een premiepensioeninstelling mag uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder optreden voor premieovereenkomsten, het gaat daarbij om de uitvoering van zogenoemde beschikbare premieregelingen (DC: Defined Contribution), waarbij wel de premiebijdrage vaststaat, maar niet de hoogte van het uiteindelijke pensioen.

Een premiepensioeninstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen (artikel 2:54h, eerste lid Wft). Indien een premiepensioeninstelling daarnaast ook wil optreden als adviseur, bemiddelaar, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent in verzekeringen in Nederland geldt voor deze activiteit een aanvullende vergunningplicht (artikel 2:54h, tweede lid Wft).

Geregistreerde PPI’s:

 • AEGON PPI B.V.
 • ABN AMRO Pensioenen
 • BeFrank PPI N.V.
 • Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.
 • Nationale-Nederlanden Premium Pension Institution B.V.
 • Stichting Cappital Premiepensioeninstelling
 • Stichting International Pension Solutions
 • Stichting Premiepensioeninstelling Robeco
 • Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling
 • Stichting Towers Watson PPI
 • Zwitserleven PPI N.V.

Bron: register DNB