arrow_drop_up arrow_drop_down
27 juni 2014 

Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

Met ingang van 1 juli 2014 treedt de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen in werking. Deze Code komt in de plaats van de bepalingen over verzekerde regelingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur (2005) en moet in het verlengde worden gezien van de op 1 januari van dit jaar in werking getreden Code Pensioenfondsen.
 
In de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen zijn (gegroepeerd) principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en verzekeraars deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun pensioenen en de wijze waarop hierover verantwoording moet worden afgelegd:

Toeslagverlening
(bijv. verantwoordingsplicht van de werkgever om de pensioengerechtigden te informeren inzake de voorwaardelijke toeslagverlening en in welke mate aan de voorwaarden voor toeslagverlening is voldaan);

Informatie en communicatie
(bijv. informatieplicht van de verzekeraar ten aanzien van de werkgever inzake veranderingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor de pensioen- of uitvoeringsovereenkomst);

Advies/zeggenschap
(bijv. informatieplicht van de verzekeraar ten aanzien van de werkgever inzake veranderingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor de pensioen- of uitvoeringsovereenkomst);

Intern toezicht;

Klachtenregeling: laagdrempelige en toegankelijke interne klachtenregeling van de verzekeraar voor belanghebbenden.

 

Bron: 
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2013/20131031-code-verzekerde-regelingen.aspx

Nieuwsflits nr. 18, 27 juni 2014

F.Hesselink

Door

F.Hesselink

op 19 February 2016

Vraag is welke verzekeraars en welek bedrijven deze code hebben ""ondertekend"" ? Of is het vrijblijfend hoe er mee wordt omgegaan ?

Ron Rooyackers

Door

Ron Rooyackers

op 21 February 2016

De Code Rechtstreeks verzekerde regelingen is opgesteld door het Verbond en de Stichting van de Arbeid. Met de Code wordt nader invulling gegeven aan de waarborging van goed pensioenbestuur. Voor rechtstreeks verzekerde regelingen treedt de Code in de plaats van (onderdeel D van) de Principes voor goed pensioenfondsbestuur, die in 2005 door de Stichting van de Arbeid zijn gepubliceerd. De Code is een aanvulling op wet- en regelgeving en zelfregulering, waaronder de Gedragscode Verzekeraars en de Governance Principes. Bindend voor: levensverzekeraars die rechtstreeks verzekerde regelingen aanbieden. Ingangsdatum: 1 juli 2014

Reactie plaatsen