Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

Code Rechtstreeks verzekerde regelingen

Met ingang van 1 juli 2014 treedt de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen in werking. Deze Code komt in de plaats van de bepalingen over verzekerde regelingen in de Principes voor goed pensioenfondsbestuur (2005) en moet in het verlengde worden gezien van de op 1 januari van dit jaar in werking getreden Code Pensioenfondsen.
 
In de Code Rechtstreeks verzekerde regelingen zijn (gegroepeerd) principes uitgewerkt op welke wijze de werkgevers en verzekeraars deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun pensioenen en de wijze waarop hierover verantwoording moet worden afgelegd:

Toeslagverlening
(bijv. verantwoordingsplicht van de werkgever om de pensioengerechtigden te informeren inzake de voorwaardelijke toeslagverlening en in welke mate aan de voorwaarden voor toeslagverlening is voldaan);

Informatie en communicatie
(bijv. informatieplicht van de verzekeraar ten aanzien van de werkgever inzake veranderingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor de pensioen- of uitvoeringsovereenkomst);

Advies/zeggenschap
(bijv. informatieplicht van de verzekeraar ten aanzien van de werkgever inzake veranderingen in wet- en regelgeving welke gevolgen hebben voor de pensioen- of uitvoeringsovereenkomst);

Intern toezicht;

Klachtenregeling: laagdrempelige en toegankelijke interne klachtenregeling van de verzekeraar voor belanghebbenden.

 

Bron: 
http://www.stvda.nl/nl/publicaties/nota/2010-2019/2013/20131031-code-verzekerde-regelingen.aspx

Nieuwsflits nr. 18, 27 juni 2014