Bijzonder partnerpensioen bij vooroverlijden gewezen partner

Bijzonder partnerpensioen bij vooroverlijden gewezen partner

Op 10 januari jl. heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Verzamelwet zijn technische en enkele op het oog minder belangrijke beleidsmatige wetswijzigingen op het gebied van pensioenen opgenomen.

Een onderdeel van de wijzigingen in de Verzamelwet echter betreft de positie van het bijzonder partnerpensioen (artikel 57 Pensioenwet) bij het eerdere overlijden van de gewezen partner. Bij scheiding verkrijgt de gewezen partner een aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Onder ‘scheiding’ wordt in artikel 1 Pensioenwet verstaan de echtscheiding, ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap (…).

Normaliter vervalt, in het geval van vooroverlijden van de gewezen partner, de waarde/aanspraak van het bijzonder partnerpensioen aan het collectief van de deelnemers bij een bedrijfstak- /ondernemings pensioenfonds of aan de verzekeraar. Door deze wetswijziging maakt de Staatssecretaris het mogelijk deze waarde/aanspraak weer terug te laten vloeien naar de (gewezen) deelnemer zelf.

Aan artikel 57 van de Pensioenwet alsmede artikel 68 van de Wet Verplichte Beroepspensioenregeling wordt hiertoe een nieuw zesde lid toegevoegd, dat dit terug laten vloeien naar de (gewezen) deelnemer mogelijk maakt. Mits dit ook zo is bepaald in de pensioenovereenkomst!

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/10/verzamelwet-pensioenen-2014.html

Nieuwsflits nr. 6, 13 februari 2014