AFM onderzoekt DC bij verzekeraars en pensioenadvies aan werkgevers in 2017

AFM onderzoekt DC bij verzekeraars en pensioenadvies aan werkgevers in 2017

De AFM wil bij de 7 grootste verzekeraars meten of bij het uitvoeren van DC regelingen er voldoende in het belang van de deelnemers wordt gehandeld. Reden voor het onderzoek is  de groeiende hoeveelheid pensioenopbouw in deze regelingen. De AFM ziet risico’s die voortkomen uit de lage rentestand, kosten, productcomplexiteit en diversiteit van lifecycles. De komst van de Wet verbeterde premieregeling heeft nieuwe keuzemogelijkheden opgeleverd, maar ook nieuwe risico’s, die volgens de AFM kunnen leiden tot teleurstellingen.

Verzekeraars voeren in het tweede kwartaal een interne inventarisatie van risico’s uit. De AFM ontwikkelt een toezichtstrategie in het derde kwartaal en verwacht van de verzekeraars dat zij in het vierde kwartaal alle deelnemers met een DC regeling waarbij risicopremie ten laste van de inleg of het opgebouwde kapitaal wordt gebracht hebben benaderd. De deelnemers moeten op de hoogte zijn gebracht van de vorm van hun pensioenregeling en gestimuleerd zijn om een bewuste keuze te maken met betrekking tot de pensioenregeling en de risicodekking.

In 2010 is er een 0-meting geweest naar de kwaliteit van het werk van pensioenadviseurs voor werkgevers. In totaal heeft de AFM toen 42 pensioendossiers onderzocht. Van de onderzochte financieel dienstverleners scoorde 31% zeer slecht, 44% slecht, 19% matig en 6% redelijk in hun pensioenadvisering aan werkgevers.

Omdat er sindsdien nieuwe vakbekwaamheidseisen zijn bijgekomen, wordt er In 2017 een nieuw onderzoek uitgevoerd om te bezien of deze de pensioenadvisering aan werkgevers positief hebben beïnvloed. De resultaten van het onderzoek volgen eind dit jaar.

Bron: www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/mrt/agenda-2017

 

Nieuwflits nr. 12 d.d. 15 maart 2017