Advies Raad van State wetsvoorstel Wet Waardeoverdracht klein pensioen

Advies Raad van State wetsvoorstel Wet Waardeoverdracht klein pensioen

De Raad van State heeft zijn advies over het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen vastgesteld. Sinds eind vorige week staat het concept voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) open voor consultatie. De consultatie van de AMvB sluit op 14 september.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt dat er vanaf 2018 niet langer afkoop plaatsvindt van kleine pensioenen (uitkering per jaar lager dan € 467,89), maar dat die hun pensioenbestemming behouden. Pensioenuitvoerders mogen die dan overdragen naar een andere uitvoerder. Zeer kleine pensioenen (minder dan € 2,00 uitkering per jaar) komen te vervallen. De uitvoerder moet de deelnemer op de hoogte stellen. In aanvang wilde het kabinet het recht op waardeoverdracht beperken tot nieuwe kleine pensioenen. Na kritiek uit de sector heeft het kabinet het wetsvoorstel hierop aangepast.

Pensioenuitvoerders die gebruik willen maken van het recht op automatische waardeoverdracht voor bestaande kleine pensioenen krijgen straks zes maanden de tijd om de bestaande kleine pensioenen in hun portefeuille in kaart te brengen. Daarna moeten ze in overleg met onder meer het Pensioenregister een planning maken voor de overdracht. Bij de uitvoering van waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen moet rekening gehouden worden met de capaciteit van het Pensioenregister en de belangen van de betrokken uitvoerders.

Voor de automatische overdracht van nieuwe pensioenen geldt dat uitvoerders die dit willen, binnen een jaar na beëindigen van deelname bij het Pensioenregister nagaan of de deelnemer pensioen opbouwt bij een andere uitvoerder. Zo nee, dan moeten zij die toets jaarlijks herhalen.

Bron: www.internetconsultatie.nl/waardeoverdracht

Nieuwsflits nr. 22, 8 augustus 2017