Page content

Afstandsovereenkomst blijkt valkuil

Geschreven door Paul van der Heide

In het kader van een juridisch due diligence wordt een advocaat gevraagd te onderzoeken of er wellicht ook ten aanzien van de pensioenregeling nog risico’s aanwezig zijn. Tijdens zijn onderzoek stuit de advocaat op afstandsovereenkomsten, die er op het oog prima uit zien. Niets is minder waar.

De opdrachtgever van de advocaat is Afstandsovereenkomst blijkt valkuilVerkrijger BV. Verkrijger BV wil Vervreemder BV overnemen middels een aandelentransactie. Vervreemder BV heeft een beschikbare premieregeling aan zijn werknemers toegezegd. Er werken 33 werknemers, waarvan er vijf een afstandsovereenkomst hebben getekend. Inmiddels heeft de advocaat al gekeken naar de pensioenregeling en de inhoud van de afstandsovereenkomsten. Die zien er allemaal redelijk gedegen uit. Hij verwacht dus geen problemen.

Aanmeldplicht

Bij zijn onderzoek bekijkt hij ook de uitvoeringsovereenkomst tussen de werkgever en de verzekeringsmaatschappij. Hierbij valt het hem op, dat in deze overeenkomst is vastgelegd, dat Vervreemder BV verplicht is al zijn werknemers aan te melden voor de pensioenverzekering. Dat is feitelijk niet gebeurd; vijf werknemers zitten hier niet in. De pensioenadviseur van Vervreemder BV zegt hem dat hij zich hier totaal geen zorgen over hoeft te maken. Het is zeer gebruikelijk dat met afstandsovereenkomsten wordt gewerkt.

Voor de zekerheid laat de advocaat toch even anoniem informeren bij de verzekeraar. Daar wordt een wat ander antwoord gegeven. De verzekeraar zegt in klip en klare taal, dat de overeenkomst op alle punten moet worden nagekomen en als een partij contractbreuk pleegt zal de verzekeraar hier zeker werk van maken. De advocaat laat uitrekenen wat het bedrag aan premie is dat alsnog afgedragen zou moeten worden om de overeenkomst na te leven. De premie die alsnog moet worden voldaan, bedraagt € 146.000.

Tegenvaller

Op de totale overnameprijs ad € 2.500.000 wellicht geen onoverkomelijk bedrag, maar wel een forse tegenvaller voor Vervreemder BV. Ook de advocaat van Vervreemder BV bemoeit zich met deze issue en tracht de zaak met de verzekeraar en de pensioenadviseur opgelost te krijgen. De verzekeraar kan hem echter duidelijk maken, dat in het geval een nabestaande na het overlijden van één van de betreffende deelnemers het nabestaandepensioen zou claimen, zij zonder meer het nabestaandenpensioen zal moeten uitkeren.

Zelfs als de nabestaanden getekend hebben jegens de werkgever voor het afzien van nabestaandenpensioen, is het nog maar de vraag of dit ook jegens de verzekeraar zou gelden. Er is immers een pensioenreglement waarin staat dat iedere werknemer in dienst van Vervreemder opgenomen wordt in de pensioenregeling. Een nabestaande kan zich hier op grond van artikel 5 van de Pensioenwet rechtstreeks jegens de verzekeraar op beroepen.