Wat als de instemming met wijzigingen in een pensioenregeling ontbreekt?

Wat als de instemming met wijzigingen in een pensioenregeling ontbreekt?

 

Pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen kenmerken zich vaak door de vele wijzigingen die hierin door de jaren heen zijn aangebracht. Deze wijzigingen zijn soms gewenst vanwege aanpassingen in (fiscale) wet- en regelgeving en soms ingegeven door een wens van de werkgever. In beide situaties is het echter, in de regel, noodzakelijk dat de werknemer instemt met de wijziging. Het is voor de werkgever verstandig deze instemming schriftelijk te vragen, doch de praktijk laat zien dat de schriftelijke instemming meestal niet gevraagd wordt. Veelal wordt gewerkt met een zogenaamde “negatieve optie”, hetgeen inhoudt dat wanneer de werknemer niet reageert op (herhaaldelijke) verzoeken, de wijziging toch wordt doorgevoerd. In het verleden gold hierbij dat een werkgever zich ervan dient te overtuigen dat de werknemer “ondubbelzinnig” heeft ingestemd. Later heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er sprake dient te zijn van een “welbewuste” instemming (zie o.a. het CZ arrest d.d. 12-02-2010 ECLI:NL:HR:2010:BK3570). De norm die bij een negatieve optie wordt gehanteerd is, grofweg, of de werknemer goed is geïnformeerd en of deze heeft kunnen begrijpen wat de wijziging voor hem of haar inhoudt. Tevens is het verstandig voor de werkgever om een aantal procedurele spelregels in acht te nemen (geef de werknemer voldoende bedenktijd, stel hem in staat om een deskundige te raadplegen, etc.).

In de praktijk komen wij veel voorbeelden tegen waarbij sterk getwijfeld kan worden of die welbewuste instemming wel aanwezig is.
Is dat namelijk niet het geval, dan kan een werknemer, bijvoorbeeld bij ontslag of einde dienstverband, alsnog de nakoming van de ‘oude’ pensioenregeling vorderen. Aangezien pensioenregelingen in de loop der jaren structureel zijn versoberd, is hier wellicht ook veel voor de werknemer te halen. Omgekeerd houdt dat voor de werkgever in dat de potentiele schade fors zou kunnen zijn.

Nieuwsflits nr. 6 d.d. 29 maart 2016