Advocaten

 

 

Nederlands Pensioenbureau Legal samen met Rooyackers & Partners


De belangstelling voor het onderwerp pensioen groeit sterk bij advocaten. De praktijk is er ook naar: steeds vaker kunnen werknemers een schadeclaim neerleggen voor in het verleden opgelopen pensioenschade. En dat is nog maar één van de vele, verraderlijke valkuilen die binnen dit enorm uitgebreide en gedetailleerde rechtsgebied zorgvuldig ontweken dienen te worden.

dienstverlening omhoog halen

Daarnaast wil er tussen de werknemer en de uitvoerder van de pensioenregeling nog weleens een verschil van opvatting zijn dat met redelijk overleg niet tot overeenkomstige inzichten leidt. Een substantieel deel van de pensioengeschillen in Nederland wordt gevormd door zaken waarbij echtscheiding in het geding is en dan vooral wanneer een werkgever in de hoedanigheid van DGA bij de zaak is betrokken. Daarbij is de expertise van een ter zake pensioenadviseur een welkome hulp voor beide partijen.


Dat gaat ook op wanneer de Belastingdienst bij het geschil is betrokken.


Dit zijn allemaal uiterst reële gevaren met bijna per definitie aanzienlijke materiële gevolgen.

Advocaten krijgen steeds meer te maken met pensioenvraagstukken. Nerderlands Pensioenbureau Legal biedt opleidingen/ trainingen aan om u als advocaat te voorzien van actuele kennis over pensioenen.

Pensioenissues opzoeken en oplossen, dat is waar het om gaat.

Ook binnen de rechtspraktijk van de in de arbeids- of ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat wordt in het algemeen weinig aandacht gegeven aan de pensioenregeling van de betreffende onderneming. Dat is jammer, omdat meer aandacht voor de pensioenregeling van veel toegevoegde waarde kan zijn voor uw cliënt en dus ook voor uw praktijk.
Nederlands Pensioenbureau Legal levert u graag de informatie die u nodig heeft om uw zaak tot in detail voor te bereiden zodat u optimaal beslagen ten ijs komt.


Ook wanneer de gang naar de rechter niet gemaakt hoeft te worden, maar pensioenen wel aan de orde zijn. Denk aan fusies, overnames, due diligence, cao-onderhandelingen en faillissementssituaties.


In alle gevallen zijn wij in staat om -al dan niet samenwerkend met onze partners- uw zaak zowel fiscaal als civiel-juridisch, actuarieel en verzekeringstechnisch te ondersteunen.

Indien u verzekerd wilt zijn van écht alle kennis over pensioen en pensioenrecht, die u in uw praktijk hoe dan ook nodig gaat hebben, dan geeft u zich nu op als deelnemer aan de Pensioenbalie.


Vier keer per jaar organiseren wij een studiedag waarin de sessies binnen het abonnement plaatsvinden. Ter kennismaking kunt u eenmalig gratis deelnemen aan onze studiedag om te ontdekken welke voordelen Pensioenbalie kan brengen.


U kunt eenmalig gratis kennismaken met onze Pensioenbalie Studiedag. Meld u hier direct aan!