Adviseren en bemiddelen pensioenregeling

Vergunning om verzekeringen te mogen afsluiten in tekst naar voren komen dat wij mogen bemiddelen tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Onderbrengen brengen van verzekeringen.


We hebben het elders op onze site al geconstateerd; de wet- en regelgeving op het gebied van collectieve pensioenregelingen (en met betrekking tot pensioenen voor DGA’s en ZZP-ers) is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dat maakt het noodzakelijk om regelmatig te toetsen of de huidige regeling nog wel voldoet. Voor bedrijven die al een pensioenregeling hebben, doet Rooyackers & Partners Pensioen Consultants vaak second opinions. Bij ondernemingen met 25 of meer werknemers doen we dit met onze PensioenScan. Daaruit komt tot nu toe naar voren dat bedrijven gemiddeld tussen 10 en 20 procent te veel premie betalen voor hun collectieve pensioenregeling. Wij adviseren vervolgens welke regelingen beter passen bij de specifieke bedrijfssituatie. 

Neem uw pensioenregeling regelmatig onder de loep

Pensioen onder de loep

Wat doen we?

Onze consultancywerkzaamheden bestaan verder onder meer uit advisering, onderhandeling en begeleiding bij einde en verlenging van de pensioencontracttermijn. In dat kader verrichten we onder meer onderzoek naar de mogelijkheden van vroegtijdig vertrek als gevolg van een eventuele slechte prestatie van de pensioenuitvoerder. We onderzoeken hoe dan ook de kostenopbouw van bestaande contracten en vergelijken die met concurrerende pakketten. Daarnaast kijken we naar andere rendabele investeringsmogelijkheden. Wij laten geen middel onbeproefd om u het beste van het beste te bieden.

pensioen voor DGA en ZZP

Hoe zit dat met DGA's en ZZP-ers?

DGA‘s en ZZP-ers mogen bij ons op soortgelijke dienstverlening rekenen. Veel directeur/eigenaren hebben hun pensioen om fiscale redenen nu ondergebracht in aparte BV’s. Door de veranderde wet- en regelgeving pakt dat echter niet altijd gunstig uit. Verder zijn de regels op het gebied van dividenduitkering ingrijpend gewijzigd, waardoor dividend alleen mag worden opgenomen wanneer er voldoende middelen voor de pensioenaanspraken voorradig zijn. Het is daarom essentieel dat u als directeur/eigenaar opnieuw naar uw eigen pensioen kijkt. Rooyackers & Partners Pensioen Consultants kijkt (pro)actief mee.

Wilt u hier meer over weten?