Accountant, belastingadviseur en fiscalist

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Wet op het financieel toezicht (Wft), hebben onder meer tot gevolg gehad dat accountants zichzelf moesten bezinnen op de vraag in hoeverre zij zich nog met pensioenadvies wilden bezighouden. De accountant is op financieel gebied vaak het eerste aanspreekpunt voor een werkgever en zal in voorkomend geval in het kader van optimale dienstverlening advies willen geven over collectieve pensioenregelingen en overige pensioenvoorzieningen. Het accountantskantoor dat dit wil doen, heeft echter een vergunning nodig. 

Bij Rooyackers & Partners Pensioen Consultants zijn pensioenen dagelijkse kost. Wij helpen accountants dan ook graag uit de brand.

Accountants, belastingadviseur  en fiscalist

Het knelpunt is uiteraard wanneer een accountant wel of geen advies mag geven en vooral hoe volledig het advies binnen de beperkingen van de Wft zal zijn. Een belastingadviseur of accountant die louter uit fiscale overwegingen een aftrekpost adviseert, waardoor de vennootschap een pensioenverplichting krijgt, kijkt niet ver genoeg. De Belastingdienst kijkt namelijk uiterst kritisch naar fiscale maatregelen met betrekking tot de opbouw van het pensioen. Een waardevol advies bestaat dus uit meer dan alleen fiscaal advies. En dan komt de Wft-vergunning om de hoek kijken.

pensioenadvies op maat

Rooyackers & Partners Pensioen Consultants heeft de vereiste vergunningen. Onze waarde is echter vooral gelegen in de kwaliteit van onze adviezen en onze volstrekt onafhankelijke positie ten opzichte van pensioenuitvoerders. Dat geeft u de zekerheid dat wij het belang van uw cliënt altijd voorop stellen. Tegelijk zijn wij ons er terdege van bewust hoe kostbaar de persoonlijke relatie van u met uw cliënt is. Wij zullen dan ook ons uiterste best doen om die te verstevigen door ons advies op maat.

Samen staan we sterk.