Uitspraak Accountantskamer, 4 juli 2014 - Zorgplicht accountant

Uitspraak Accountantskamer, 4 juli 2014 - Zorgplicht accountant

Op 4 juli 2014 heeft de Accountantskamer een uitspraak gedaan over de reikwijdte van de zorgplicht door een accountant. De centrale vraag die in deze zaak speelde was of de accountant in dit geval tekort was geschoten in haar zorgplicht en in strijd handelde met de Gedagscode AA’s (VGC), door de onderneming niet te waarschuwen voor een Bpf-verplichtstelling. Verder speelt in deze zaak mee dat de accountant een samenstelopdracht met de onderneming had, waarbij de accountant niet zou kijken naar de loonadministratie, CAO en pensioen. Tevens had de onderneming aan de accountant medegedeeld dat er geen Bpf-verplichtstelling op de onderneming van toepassing is. Na het invullen van een vragenlijst ontving de onderneming later een bericht van Bpf GIL, waarbij de onderneming met terugwerkende kracht verplicht werd aangesloten.

De Accountantskamer is van oordeel dat de opdrachtovereenkomst voldeed aan de geldende (beroeps)regels. Het was voor de onderneming duidelijk dat er niet zou worden gekeken naar CAO en loonadministratie. Het feit dat Bpf GIL later constateert dat er een verplichtstelling geldt betekent niet dat de accountant destijds had moeten vermoeden dat de indeling van het bedrijf onjuist was.

Volgens de Accountantskamer is er geen schending van de zorgplicht of de Gedragscode AA’s door de accountant. Echter, het is niet ondenkbaar dat onder omstandigheden bij een samenstelopdracht de accountant waarschuwt voor een mogelijke verplichtstelling. In onderhavig geval was daar geen sprake van gezien de specifieke opdracht.

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat van een accountant het nodige mag worden verwacht, ook als hij de jaarrekening samenstelt.Hier gingen de verwachtingen die de onderneming achteraf uitte te ver. Als de accountant had geweten of had kunnen vermoeden dat de onderneming zich verplicht had moeten aansluiten bij het pensioenfonds, zouden de uitsluitingen in de opdrachtbevestiging hem niet hebben geholpen. Met deze contractuele uitsluitingen ontkom je niet aan de verplichtingen uit de Gedragscode AA’s.

Bron: http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2014_54

Nieuwsflits nr. 26, 8 oktober 2014