RJ-uiting 2014-1 - Waardering Pensioenvoorziening DGA

RJ-uiting 2014-1 - Waardering Pensioenvoorziening DGA

Op 9 januari 2014 heeft de Raad voor de Jaarverslaglegging een stuk geschreven over een belangrijke wijziging met betrekking tot de waardering van de verplichting pensioenvoorziening voor de DGA.

Uitgangspunt is altijd geweest de waardering op basis van fiscale grondslagen. Dit omdat deze over het algemeen niet belangrijk afweek van de waardering volgens de grondslagen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging.

Echter men is nu van mening dat gezien de lage rentestanden, het eigen vermogen, door een waardering op fiscale grondslagen, te hoog wordt vastgesteld.

De Raad heeft inmiddels besloten om een waardering op basis van fiscale grondslagen alleen nog toe te staan als dit niet leidt tot belangrijke verschillen ten opzichte van het toepassen van de grondslagen van de Richtlijnen.

Uit de vele reacties, op de diverse sites, op dit voorstel, blijkt dat de meningen hierover uiteenlopen.

De Raad nodigt u uit om uiterlijk tot 19 februari uw reactie en commentaar te geven op deze RJ–uiting op rj@rjnet.nl.


Bron:    RJ-Uiting 2014-1: ‘Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder’
http://www.accountant.nl/Accountant/Opinie/Meningen/RJuiting+2014+1+theoretisch+overbodig.aspx

Nieuwsflits nr. 5, 11 februari 2014