Kabinet vindt langere hersteltermijn pensioenfondsen overbodig

Kabinet vindt langere hersteltermijn pensioenfondsen overbodig

De hersteltermijn voor pensioenfondsen blijft gelijk. Het kabinet heeft dit besloten, omdat maximaal vijf kleinere fondsen dit jaar moeten korten. Bovendien vindt het kabinet dat er geen sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dat is wel een voorwaarde om de hersteltermijn te mogen verlengen. Staatssecretaris Klijnsma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Afgelopen najaar bood Klijnsma een opening om de hersteltermijn te verlengen. Ze koppelde een eventuele verlenging aan de financiële positie van fondsen eind vorig jaar. De DNB becijferde destijds dat bij de stand van zaken eind derde kwartaal 2016 dertig fondsen zouden moeten korten, Op basis van de situatie ultimo 2016 zijn dit er maximaal vijf, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de toezichthouder. Deze fondsen tellen samen minder dan 25.000 deelnemers, waarvan er minder dan vierduizend gepensioneerd zijn. Ter vergelijking: bij de stand van zaken drie maanden eerder waren dat iets meer dan twee miljoen deelnemers, met zo’n tweehonderdduizend gepensioneerden. De korting bij de vijf fondsen is minder dan 0,5%, verwacht de DNB.

Dat maar weinig fondsen hoeven te korten laat onverlet dat zo’n 85% van de pensioenfondsen een reserve- of dekkingstekort heeft.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/documenten/kamerstukken/2017/01/27/kamerbrief-financiele-positie-pensioenfondsen

Nieuwsflits nr. 6, 1 februari 2017